Biofeedback

Üriner İnkontinans
Hamilelik

Üriner İnkontinans Tedavisi

Üriner inkontinans, idrarda istemsiz bir şekilde kaybedilen son derece yaygın bir sağlık durumudur. Özellikle sosyal ve kamusal durumlarda, etkilenenler için utanç verici durumlar oluşturabilir ve bu nedenle yeterli yönetim gereklidir. Değişik faktörlerin yol açtığı üriner kontinasyon türleri vardır. Bu düşünceyle,…