Hipotansiyon nedenleri
Genel

Düşük Kan Basıncı Nedenleri

Düşük Kan Basıncı Neden Olur?

Hipotansiyon veya düşük kan basıncı, organları gerekli kan alımını durdurur. Akut kan basıncında düşüş şok sendromuna neden olurken, uzun süreli azalma letarji, yorgunluk, halsizlik, baş dönmesi, bayılma ve diğer semptomlara neden olur.

Arteryal basınç kardiyak output, venöz basınç ve sistemik vasküler direnç ile belirlendiğinden, bu değişkenlerin herhangi birinde bir azalma hipotansiyona neden olabilir. Dolayısıyla, düşük kan basıncı, azalmış kalp debisi, kan hacminin yeniden dağıtılması, hipovolemi, azalmış sistemik vasküler direnç ve vasküler tıkanıklığın bir sonucu olabilir.

Azalan kalp debisine bağlı düşük kan basıncı
Aritmiler, kalbin yapısal hastalığı veya hipovolemi olmak üzere üç ana koşulun sonucu olarak kardiyak çıktı (kalpten pompalanan kan miktarı) azaltılabilir. Yaşlanma süreci, kalbin ventriküllerinin uyumluluğunu daha da azalttığı ve daha sonra kontraktilitesini düşürdüğünden, yaşlı hastalar özellikle risk altındadır.

Bradikardi veya düşük sinüs hızı veya atriyoventriküler bloktan kaynaklanan yavaş kalp ritmi, kalp debisini azaltır. Öte yandan taşikardi, ventriküler dolum süresini azaltarak inme hacminde müteakip bir büyük azalmayla kardiyak debinin azalmasına neden olabilir. Ventriküler fibrilasyon, kalp debisini sıfıra indirerek derin hipotansiyona neden olur.

Kalp gibi kardiyomiyopati gibi yapısal hastalık hem sistolik fonksiyonu (kas kontraksiyonu) hem de diyastolik fonksiyonu (ventriküler dolum) engelleyebilir, bu nedenle kalp debisini ve arteryel basıncı düşürür. Perikard hastalıkları, kapak hastalığı ve konjenital defektler, ventrikül dolumuna veya net ileri akışa aynı sonuçla zarar verebilir.

Ateroskleroz veya tromboemboliden kaynaklanan iskemik kalp hastalığının ventriküler fonksiyon üzerinde olumsuz etkisi vardır ve genellikle egzersize bağlı hipotansiyona neden olur. Primer pulmoner hipertansiyon (akciğerlerin arterlerindeki anormal yüksek kan basıncı) sağ ventrikül yetmezliğine yol açabilir ve bu nedenle sol ventrikül dolum ve çıkışını bozabilir.

Hipovolemi (çoğunlukla kanama sonucu) ve ortostatik hacim değişiklikleri, kalbin pompalama kabiliyetini bozan santral venöz basıncı ve ventriküler dolumu (preload) azaltarak kalp debisini azaltır. Aşırı su kaybı (dehidrasyon) aşırı terleme, kısıtlı su alımı veya diüretik ilaçların kullanımı da hipovolemik bir duruma neden olabilir.

Vasküler kaynaklı düşük kan basıncı
Hipotansiyon, vasküler kaynaklı olabilir ve genellikle aşırı sistemik vazodilatasyon (azalmış sistemik vasküler direnç) nedeniyle oluşur. Bu, anafilaksi, sepsis, otonom sinir disfonksiyonu (diyabetik nöropati gibi), nörojenik şok (spinal kord hasarı gibi) veya farklı vazodilatatif ilaçların bir sonucudur.

Hipotansiyonun ikinci bir vasküler nedeni, sol ventriküle venöz dönüşü azaltan tıkanıklığı (ör. Pulmoner emboli), dolayısıyla çıktısını düşürür. Bu hastalarda trombolitik tedavi uygulanmalıdır, ancak kanama riski yeterince değerlendirilmelidir.

Vasküler endotelyal büyüme faktörü (VEGF), normotansif hastalarda iskemik hastalıkların tedavisinde önemli bir yan etki olduğu düşünülen endotele bağlı vazorelaksasyondan ötürü hipotansiyonu indüklemektedir. Buna ek olarak, stentleme ile başarılı bir anjiyoplasti sonrası hipotansiyon öldürücü bir komplikasyon olabilir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir