hipotansiyon
Genel

Düşük Kan Basıncı Belirtileri ve Tedavisi

Düşük Kan Basıncı Ne Demek?

Mutlak terimlerle, hipotansiyon veya düşük tansiyon, 80/50 mmHg’dan düşük bir kan basıncı olarak tanımlanabilir. Potansiyel nedenler dehidrasyondan (aşırı su kaybı) ciddi tıbbi bozukluklara kadar çeşitlilik gösterir ve belirtiler ilişkili olduğunda durumun kendisi klinik olarak önem kazanır. Hipotansiyonun tanısı, tıbbi öykü, fizik muayene ve test sonuçlarına dayanır.

Düşük Kan Basıncı Belirtileri

Farklı hipotansiyon formları klinik olarak semptomlarına dayanarak üç gruba ayrılabilir: asemptomatik kronik hipotansiyon, çoklu belirtilere sahip kronik hipotansiyon ve ortostatik disregülasyon. Arteriyel hipertansiyonun aksine, düşük kan basıncı kardiyovasküler hasara yol açmaz.

Asemptomatik kronik hipotansiyon bir hastalık olarak düşünülmediğinden tedaviye gerek yoktur. Anormal olarak saptanmış dolaşım düzenlemesinin normal, eğitilmiş yüksek performanslı atletlerde dinlenme sirkülasyonu parasempatik bir durumda görülen normal bir varyant olarak görülür.

Kronik veya bazen düşük kan basıncında, organlara yeterli dolaşımın olmaması, aynı zamanda genel durumun spesifik olmayan bozukluklarından dolayı farklı öznel şikayetler ortaya çıkabilir. Kardinal belirti, baş dönmesi veya baş dönmesi olup, birinci basamak klinik ziyaretlerinin yaklaşık yüzde 5’ini oluşturur.

Diğer belirtiler, yorucu, konsantrasyon eksikliği, sinirlilik yetersizliği, baş dönmesi, mide bulantısı, uyku bozuklukları, kulak çınlaması (kulak çınlaması), soğuk algınlığı duygusu, iştahsızlık, nefes darlığı ve kalp yakınında ağrılı hissi içerir. Genellikle bu belirtilerin genel durumdaki psiko-bilici düzensizliklerden ayırt edilmesi güçtür.

Ortostatik hipotansiyon veya ortostatik disregülasyonda pozisyon değişikliği (özellikle ayağa kalkma) venöz kan dolaşımını kalbe dönüştürebilir ve kan basıncında aniden düşüşe neden olabilir. Semptomlar baş dönmesi duyuları, baş boş hissi, yürüme güvensizliği, çökme ve senkopu içerir. Otonom sinir sistemi bozukluğu olan yaşlı insanlarda sık görülür.

Hipotansiyonun teşhisi
Tekrarlanan tansiyon ölçümleri, semptomlarla ve öznel şikayetlerle ilişkili olarak kan basıncında bir düşüş gösterdiğinde, bu durumun teşhisi yapılır. Ek teşhis yöntemlerinin amacı, herhangi bir sistemik sorunu belirlemek ve doğru tedaviyi önermek için altta yatan nedeni bulmak ve bulmaktır.

Ortostatik hipotansiyon tanısında en az 5 dakika ayakta iken ve sonra tekrar 1 ve 3 dakika ayakta durduktan sonra kan basıncının ve kalp hızının ölçülmesi önemlidir. Hem oturma hem de ayakta kan basınçlarının ölçülmesi günlük klinik uygulamalarda bir alternatif oluşturmaktadır.

Eğim tablosu testi (aynı zamanda baş dik eğilme testi veya pasif baş eğilme testi olarak da bilinir) tablo farklı seviyelerde yukarı yönlü bir pozisyonda eğilirken kan basıncını ve kalp atış hızını dakika bazında kaydeder. Test, açıklanamayan senkopun ayırıcı tanısında önemlidir ve disotonomiyle ilgili hemodinamik değişikliklerin anlaşılmasında kilit önemde olduğu kanıtlanmıştır.

Valsalva manevrası, kalp hızı ve kan basıncını analiz ederek hemodinamikteki otonomik fonksiyonu değerlendirmek için kullanılabilecek bir başka fizik muayene yöntemidir. Parametreler, invaziv olmayan bir kan basıncı izleme sistemi kullanılarak birkaç kez derin nefes alma döngüsünden sonra ölçülür.

Kan testleri (tam kan sayımı, vitamin B12 seviyeleri, temel metabolik panel ve sabah kortizolünü içermelidir), elektrokardiyogram (EKG) ve ekokardiyografi, hipotansiyonun başlıca nedeni bulmada ek bilgi ve bazen yardımcı olabilir. Nörojenik ortostatik hipotansiyonun olası etyolojilerini değerlendirmek için manyetik rezonans görüntüleme (MRI) kullanılabilir.

Düşük Kan Basıncı Tedavisi

Herhangi bir belirti veya hastalık bulgusu olmaksızın hipotansiyon (düşük kan basıncı) genellikle tedaviye gerek duymaz. Yine de, bazı durumlarda genel yaşam tarzı tavsiyesi ve gerekli durumlarda durumun altta yatan nedenini tedavi etmek. Ortostatik hipotansiyon için konservatif terapiye karşı uygun olmayan hastalarda farmakolojik önlemler gösterilebilir.

Farmakolojik olmayan önlemler
Hastalar alkol alımını sınırlamalı ve karbonhidrattan zengin yemeklerden kaçınmalıdır (postprandiyal hipotansiyonu önlemek için). Sıvıların kan hacmini arttırması nedeniyle yeterli hidrasyon sağlanmalıdır, bu da hipotansiyon tedavisinde önemlidir. Hipotansiyona yatkın ilaçlar kesilmelidir.

Yaşlı hastalar, 24 saatlik periyotta beklenen idrar kayıplarını dengelemek için günde en az iki litre sıvı tüketmelidir. Ortostatik semptomlar varsa, sistolik kan basıncını arttırmak için hızlı bir şekilde su alımı (diğer bir deyişle 4 dakika içinde yarım litre) kurtarma önlemi olarak kullanılır.

Sodyum, gıdaya ilave tuz ekleyerek veya tuz tabletleri (tamponlu sodyum şeklinde bir diyet takviyesi) alarak takviye edilebilir. Bu tür sodyum takviyesi kullanan tüm hastalar ödem, kilo alımı veya nihai kalp problemleri açısından izlenmelidir.

Ortostatik hipotansiyonun önüne geçmek için şartlandırma geliştirmeye ve fiziksel manevraları öğretmeye odaklanan bir egzersiz programı avantajlı olarak kanıtlanmıştır. Diğer kullanışlı manevralar, pozisyon değişiklikleri veya uzamış duruşlar sırasında kollar, bacaklar ve karın kaslarının izometrik egzersizlerini içerir.

Hipotansiyon tedavisinde kullanılan ilaçlar

Sentetik bir mineralokortikoid fludrokortizon, plazma hacmini genişletir ve kan damarlarının noradrenaline duyarlılığını arttırır, böylece kalan sempatik sinirler daha iyi vazokonstrüksiyona neden olabilir. Dozajlar semptomlar hafifletilene kadar terapötik aralık içerisinde muhafaza edilmelidir. Bu ilacın potansiyel yan etkileri sırtüstü hipertansiyon, baş ağrısı, hipokalemi ve konjestif kalp yetmezliği’dir.

Vazopressör midodrin, nörojenik ortostatik hipotansiyonun tedavisinde etkilidir. Kan basıncını artırır, sersemlik azaltır ve ayakta durma ve yürüme süresini artırır. Ana yan etkiler sırtüstü hipertansiyon, kafa derisinde karınpaşma hissi ve goosebumps olabilir.

Periferik seçici bir alfa-1-adrenerjik agonist midodrin, alfa-reseptörlerini doğrudan uyarır ve ardından sistolik kan basıncında artma ile vazokonstrüksiyon üretir. Midodrin dozajı ile ortalama sistolik kan basıncı arasında önemli bir doğrusal ilişki vardır. Yan etkiler piloerection, kaşıntı ve karıncalanma hissi içerebilir.

Bir kolinesteraz inhibitörü pyridostigmin, otonom sinir sistemindeki asetilkolin aracılı nöronlarda ganglionik sinir iletimini geliştirir. Bu yol öncelikle ayakta aktif olduğu için, bu ilaç, supin hipertansiyonu şiddetlendirmeden ortostatik hipotansiyonu ve toplam çevresel direnci geliştirir. Yan etkiler gevşek dışkı, abdominal kolik, diyare ve hipersalivasyon içerebilir.

Tek başına tedaviye dirençli hastalarda kombinasyon terapisi düşünülebilir. Ephedra alkaloidleri ve midodrin, su bolusu ile kombine edildiğinde ilave bir kan basıncı etkisi sergilemektedir. Ek olarak, yohimbin ve atomoksetin kombinasyonu, oturan kan basıncını arttırmakta ve periferik otonomik başarısız hastalarda ayakta kalma süresini uzatmaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir