Yenidoğan sarılığı tedavisi
Genel

Yenidoğan Sarılığı Tanımı ve Tedavisi

Yenidoğan Sarılığı Nedir?

Yenidoğan sarılığı, yenidoğan bebeklerinde serum bilirubin düzeylerinde anormal yükselmenin olduğu bir durumdur. Bilirubin, kandaki yaşlanmayan kırmızı hücrelerin parçalanması sırasında yaratılan sarı bir pigmenttir; bu da sikliktır ve sonunda dışkılarla giderilir. Bazı koşullarda üretimi artırılır ya da ortadan kaldırılması önemli derecede yavaşlatılır, bu da kandaki birikimine neden olur.

Bu, avlanma ve tabanlarda özellikle belirgin olan sklera ve deride sarı renk değişikliğine yol açar, ancak aynı zamanda yüzün altına doğru ilerler. Uyuşukluk ve gelişme başarısı göze çarpan belirtiler olabilir.

Yenidoğan sarılığı nedenleri
Yenidoğanlardaki olgunlaşmamış karaciğer sistemi, hafif bir sarılık derecesini bu yaşta beklenen bir fenomen haline getirir.

Plasenta vasıtasıyla olan bu pigmentin etkin şekilde ortadan kaldırılması, doğumdan sonra artık ortaya çıkmaz ve geçici birikime yol açarken, hepatik hücreler işi tamamen devralmaya başlarlar.

Bir diğer nedeni, doğumdan sonra kısa bir süre kırmızı hücrelerin artmış dökülmesidir ve buna fizyolojik sarılığı adı verilir. Bu, 2-4 gün arasında doruğa ulaşır ve birkaç hafta içinde söner.

Anne sütü, sarılık ile ilişkilidir; çoğunlukla emzirme yetersiz veya iyi kurulmamışken ilk haftada görülür.

Anne sütü sarılığı denilen bir diğer form ise anne sütünün bazı maddeleri ile bilirubin’in karaciğer metabolizması arasındaki önemli etkileşimden kaynaklanmaktadır. Bir hafta sonra ortaya çıkar ve 2. veya 3. haftanın başında yükselir. Bir ay kadar sürebilir, ancak bilirubin seviyeleri nadiren çok yüksektir.

Yenidoğanda patolojik sarılık her zaman 24 saat içinde ortaya çıkar. Prematürite, hemoliz, rhesus uyumsuzluğu, sefalohematoma gibi bazı durumlarda ventroz çıkarma sırasında ortaya çıkan koşullar veya diğer zorlu doğumlar, yenidoğan enfeksiyonları ve bazı doğuştan gelen enzim kusurları neden olabilir.

Hepatik hastalık, ilaç veya hipoksi de bu duruma katkıda bulunabilir veya sorumlu olabilir.

Yenidoğan Sarılığı Tedavisi ve Teşhisi

Bir yenidoğanda sarılık dikkatli kullanılmalıdır. Kandaki bilirubin seviyeleri ölçülmelidir. Anormal ise, Coomb’un testi, retikülosit sayısı, tam kan sayımı, enfeksiyon işaretleyicileri ve bebeğin semptomları tarafından önerilen diğer testler gibi çeşitli testler gerekebilir. Trend, anormal derecede yüksek düzeylerin, kernikterusa (kernikterus) olarak adlandırılan bir hastalık olan gelişmekte olan bebek beynine zarar vermesini önleyecek kadar hızlı bir şekilde yükselen bilirubin seviyesini tespit etmek için değerlendirildi.
Çoğu durumda durum kendini düzeltir, ancak bazı durumlarda acil tedavi gereklidir:

  • Bilirubinde hızlı yükselme
  • Erken doğum
  • Bebeğin yaşı

Bu tür bebekler, bol miktarda sıvı ile, kan bilirübini düşürmek ve bilirubin’i ortadan kaldırmaya yardımcı olacak düzgün bağırsak hareketi sağlamak için beslenmek zorundadır.

Gerekirse, bebek birkaç gün için düzenli olarak fototerapi ışıklarının altına yerleştirilir. En acil tedavi, bebeğin kanının değiştirilmesi için bir döviz transferi yöntemidir. İntravenöz immünoglobülin şiddetli sarılıkta da faydalıdır. Bu önlemler kernikterusun serebral felsefe, sağırlık ve beyin hasarı gibi komplikasyonlarıyla önlenmesine yardımcı olur.

Sık ve yeterli beslenme, bu durumun riskini azaltmaya yardımcı olacaktır. Rhesus uyuşmazlığı da ortadan kaldırılmalıdır. Bir inceleme ziyareti sarılık bu tip ekarte etmek her zaman gereklidir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir