metabolizma

gus tedavisi
Hastalıklar

Gut Hastalığı Hakkında Herşey

Gut hastalığı nedir? Gut, ürik asitin anormal metabolizması ile karakterize edilen ve dokularda ve kanda aşırı ürik asit ile sonuçlanan bir hastalıktır. Gutu olan insanlar ya çok ürik asit üretirler ya da daha yaygın olarak, böbrekleri çıkarmada yetersiz kalırlar. Vücutta…