Sağırlık
Genel

İşitme kaybı nedir, türleri nelerdir?

Duyamayan insanlar genellikle “işitme engelli” olarak tanımlanır. Bu terim doğa, sebep ve ölçüde dikkate alınmaksızın farklı işitme şekilleri içerir.

Farklı terim ve açıklamaları daha yakından inceleyelim:

Sağırlık: İşitmesini kullanamayan bir kişiyi açıklayan bir kelime.

İşitme zorluğu: İşitme engeli normal sınırları olmayan, ancak işitme kalıntısını (özellikle işitme cihazlarıyla desteklenen) konuşmayı dinleyebilen kişiler.

Sağır ve dilsiz: geçmişte kullanılan bir terimdir. Günümüzde, işitme kaybına sahip tüm insanlara iletişim kurmaları öğretilebileceği için uygunsuzdur.

İşitme kaybı olan bir kişiye atıf yapılırken “işitme engelli” terimini kullanmak tercih edilir.

İşitme kaybı bir kişinin işitme kaybına göre derecelendirilmelidir, örneğin:

⦁ Hafif işitme kaybı (15-40 dB kaybı)
⦁ Orta derecede işitme kaybı (41-65dB)
⦁ Ciddi işitme kaybı (66-89 dB)
⦁ Büyük işitme kaybı (90-110dB)
⦁ Toplam işitme kaybı

Bir kişinin işitme kaybı hem frekans hem de desibel aralıklarını gösteren bir odyogram üzerinde grafiklendirilir.

İşitme kaybı normalde iki kategoriye ayrılır: işitme kaybının kulaktaki yerinden kaynaklanmasına bağlı olarak iletken işitme kaybı ve sensorinöral işitme kaybı.

Birine, ikisinin bir kombinasyonu olan karışık bir işitme kaybı da olabilir. Uygun tedaviyi sağlamak için işitme kaybının tipini bilmek gereklidir.

İletken işitme kaybı

İletken işitme kaybına neden olabilecek birtakım durumlar vardır:

⦁ Orta kulak enfeksiyonu
⦁ Kırık kemikler zinciri
⦁ Delikli kulak zarması
⦁ Dış kulak deformitesi
⦁ Otoskleroz
⦁ Kulak mumu

Çocuklarda iletken işitme kaybının genel nedenleri şunlardır:

Cerumen (kulak kiri) veya diğer döküntüler: Kulak zarında kulak kirleri gibi birikim iletken bir işitme kaybına neden olabilir. İşitme kaybına katkıda bulunduğu tespit edildiğinde, kalıntı profesyonelce kaldırılmalıdır. Komplikasyonsuz kaldırıldığında işitme genellikle tamamen geri yüklenir.

Orta kulak enfeksiyonu: Orta kulak enfeksiyonu, özellikle küçük çocuklarda görülen yaygın bir hastalıktır. Akut bir enfeksiyon çok ağrılıdır ve derhal tedavi edilmelidir. Tedavi yakında araştırılmazsa, kulak zarının kopması takip edebilir. Yırtılmayı skar dokusu ile kapatarak sağlıklı bir kalp krizi kendini iyileştirecektir.

Bununla birlikte, birçok enfeksiyon epizodunu takiben yara dokusunun birikmesi, tersine çevrilmesi daha zor olabilen iletken bir işitme kaybına neden olabilir.

Sensorinöral işitme kaybı

Sensorinöröral işitme kaybına neden olabilecek birtakım durumlar vardır:

⦁ Yaşlanma
⦁ Kalıtım
⦁ Hastalık
⦁ Konjenital koşullar
⦁ Akustik travma

Çocuklarda sensorinöral işitme kaybının sık görülen nedenleri şunları içerir:

Konjenital: Bu tip işitme kaybı, çocuğunuzun işitme kaybıyla doğduğunu gösterir. Konjenital bir işitme kaybı bilinen veya bilinmeyen bir aile geçmişi nedeniyle kalıtsal olabilir. Konjenital işitme kayıpları, genetik sendromların bir sonucu olabilir (örn., Down sendromu). Ayrıca bu tür işitme kaybı, alkol, gebelik sırasında alınan ilaçlar veya ilaçlar, gebelik öncesi veya hamilelik sırasında anneyle sözleşmeli hastalıklar veya doğum sırasındaki komplikasyonlar gibi gebeliği etkileyen faktörlerden kaynaklanabilir.

Akustik ses travması: Aşırı yüksek seslere sürekli maruz kalma veya ani darbe seslerine kısa süre maruz kalma sensörinöral işitme kaybına neden olabilir (örneğin, havai fişekler ve başlıklar).

Enfeksiyonlar: Kızamık, kabakulak, menenjit veya boğmaca gibi bazı enfeksiyon vakaları ciddi derecede sensorinöral işitme kaybına neden olabilir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir