İntraserebral Kanama tedavisi
Genel

İntraserebral Kanama Nedir, Nedenleri Nelerdir?

İntraserebral kanama, beyin dokusunda veya ventriküllerde meydana gelen ani, katastrofik bir kanardır. Genellikle hipertansiyondan dolayı kan damarlarına hasar verir. Semptomlar genellikle ani ve şiddetli. Bilinç kaybı, kusma ve baş ağrısı ortaktır, ancak iskemik inmeye benzeyen hafif sunumlar da mümkündür.

İntraserebral Kanama Nedenleri

İntraserebral Kanama nedenleri şunları içerir:

  • Anevrizmanın patlaması – bir kan damarı balon patladığında ve patlarsa
  • Serebral amiloid anjiyopati – arter duvarlarında amiloid protein birikimi
  • Tromboliz
  • Antikoagülan tedavi
  • Kanama diyatezi
  • Hemorajik nekroz
  • Serebral venöz tromboz – bir kan pıhtısı beyindeki bir arteri bloke ettiğinde, hasar gören arterden sızıntıyla sonuçlanır
  • Travma – araba kazası, düşme, spor yaralanması vs.
  • Kanayan tümör
  • Eklampsi, doğum sonrası vaz culopati, neonatal intraventriküler kanama gibi gebelikle ilgili koşullar

Beyindeki damar lezyonları

İntraserebral kanamanın daha seyrek bir nedeni, arteriovenöz malformasyon veya anevrizma gibi beynin damar lezyonudur. Bir arteriovenöz malformasyon, doğrudan damarlara akan genişleyen kan damarlarının karışıklığıdır. Genellikle serebral arterlerin bir araya geldiği yerde meydana gelir ancak durada da görülebilir. Arteriovenöz malformasyonlar beyin dokusunda kanama veya baskı oluşturabilir. Beyin görüntülemeyle algılanırsa, mikrocerrahi, radyocerrahi veya endovasküler cerrahi ile düzeltilebilirler.

Anevrizma, insanların yaklaşık %5’ini oluşturan arterin genişlemesidir. Bir dizi sağlık durumu anevrizmaya yol açabilir. Birçok beyin anevrizması, orta veya anterior serebral arterlerde oluşur. Genellikle Willis’in çemberi ile iletişim kuran dallarda da görülürler. Daha büyük anevrizmalar mümkünse endovasküler tedavi ile tedavi gerektirebilir.

Epidemioloji
İntraserebral kanama tüm vuruşların %8-13’üne neden olur. ABD’de her yıl yaklaşık 20.000 kişi İntraserebral kanamadan ölüyor.
İntraserebral kanamalı hastalar, iskemik inme veya subaraknoid kanamaya göre daha büyük mortalite ve büyük sakatlık olasılığı ile karşı karşıyalar, çünkü eşlik eden şişme komşu beyin dokusunu sıkıştırabilir. 30 gün sonra ölüm oranı %44’tür. Kanama, pontin veya diğer beyin sapı bölgesinde meydana gelirse, bu sayı 24 saatte %75’e çıkar. Afrikalı Amerikalıların ABD’de İntraserebral kanama insidansları daha yüksektir. Potansiyel olarak diyet, çevre veya genetik kaynaklı yüksek oranlar Çin, Japonya ve diğer Asya ülkelerinde bulunmuştur. Kadınlardan biraz daha fazla insan İntraserebral kanamadan acı çekiyor.

55 yaşın üzerindeki insanlarda İntraserebral kanama oranları artar ve her on yılda iki kat 80 yaşına kadar artar.

İntraserebral kanama en sık lob bölge, talamus, bazal ganglia, serebellum, pons ve beyin sapındaki diğer bölgelerde görülür. Talamik gangliyonda kanama ventriküllere kadar uzanabilir. İntraserebral kanamanın üçte biri beynin ventriküllerini etkiler.

Risk faktörleri
Sigara, obezite ve yağ ve kalorisi yüksek diyetler İntraserebral kanama için risk faktörlerinin hepsidir. Kokainin ve diğer bazı ilaçların rekreasyonel kullanımı da İntraserebral kanama için risk faktörleridir.

İntraserebral Kanama Teşhis ve tedavisi

İntraserebral kanama semptomları gözlendiğinde, beyin görüntüleme mümkün olan en kısa sürede yapılmalıdır – genellikle BT veya MR yapılır. Tanıyı doğrulamak için lumbar ponksiyon veya BT anjiyografi de gerekli olabilir. Tedavilere destekleyici bakım, antikoagülasyon terapisinin ters çevrilmesi ve cerrahi boşaltma dahildir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir