Hematuri tedavisi
Genel

Hematüri Nedir, Belirtileri ve Nedenleri

Hematüri Nedir?

Hematüri terimi idrarda kan bulunması anlamına gelir. İnsanlar idrarda kan bulma ile korkabilirler, ancak bu nadiren yaşamı tehdit eden bir durumun bir belirtisidir. Hematüri bir doktor tarafından dikkatli bir şekilde değerlendirilmelidir; böylece altta yatan neden tespit edilebilir ve tedavi edilebilir.

Hematüri belirtileri
Hematüri açık kırmızı kan gibi görünebilir veya idrar kırmızı kan hücrelerinin varlığı nedeniyle kırmızımsı kahverengi bir renk olabilir. Bazen, idrardaki kan varlığı görülemez ve laboratuarda idrar başka bir nedenle test edildiğinde algılanır. Kan idrarda göründüğünde, duruma makroskopik hematüri adı verilirken, kan görünür değilse mikroskopik hematüri adı verilir.

Hematüri sebepleri
Bir insanda makroskopik ya da mikroskobik hematüri olup olmadığı kan, kanama böbrek, mesane, üreter ya da üretra gibi üriner sistemin herhangi bir yerinde meydana geldiğinin bir işaretidir. Genellikle, kan sistitin belirtisi veya başka bir idrar yolu enfeksiyonudur.
Diğer nedenlerin örnekleri arasında böbrek taşları, klamidya gibi cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlar, prostatın benign genişlemesi, prostat kanseri, mesane kanseri ve böbrek kanseri sayılabilir.

Hematüri teşhisi
Hematüri teşhis etmek için, bir doktor hastanın semptomlarının detaylı öyküsünü alıp kanamanın sebebini ortaya çıkaracaktır. Bazen üriner sisteme bağlı olmayan nedenlerle idrar kırmızımsı veya kahverengimsi olabilir. Yemek pancarı, örneğin, rifampisin veya nitrofurantoin gibi belirli ilaçların kullanılabileceği gibi, idrara kırmızı bir renk katabilir.

Kadınlarda tanı aynı zamanda kanın aslında vajina yerine üriner sistemden geldiğini kontrol etmeyi de içerir. Kan rektumdan veya arka pasajdan gelme ihtimalini ortadan kaldırmak için rektal muayene yapılabilir.

Hematüri Nedenleri

Hematüri idrarda kan varlığı anlamına gelir ve genellikle idrar yolunda bir yerde kanama oluşur. Hematüri, bazı sağlık koşullarının yanı sıra bazı ilaçların kullanımı nedeniyle de olabilir.

Hematüri nedenlerine bazı örnekler şunları içerir:

 • Enfeksiyonlar – Hematüri idrar yolları enfeksiyonları (İYE) olarak adlandırılan idrar yollarının herhangi bir bölümünün enfeksiyonlarından kaynaklanabilir.
 • Enfeksiyon böbreklerde, böbreklerden mesaneye (üreter) idrar taşıyan tüplerde veya mesaneden idrarını vücudun dışına taşan tüpte (üretra) mevcut olabilir.
 • Prostat (prostatit) gibi çevre organlarının enfeksiyonu da hematüriye yol açabilir.
 • Üriner sistemin herhangi bir bölgesine hasar veya travma kan dolaşımının idrar içine sızmasına neden olabilir.
 • Böbrek veya üriner sistem taşları, 40 yaşın altındaki insanlarda hematüri için en sık görülen nedenlerdir.
 • Polikistik böbrek hastalığı böbrekleri zedeler, hematüriye yol açabilir
 • Böbrek kanseri veya mesane kanseri gibi üriner sistem kanseri, hematüriye neden olur.
 • Prostat veya BHP’nin benign hiperplazisi, 50 yaşın üzerindeki erkeklerde hematüri için ortak bir neden.
 • Prostat kanseri hematüriye yol açabilir.
 • Hemofili gibi bazı kan pıhtılaşma bozukluklarında kan pıhtılarının anormal oluşumu hematüriye neden olur.
 • Orak hücre hastalığında anormal, hilal şeklindeki kırmızı kan hücreleri küçük kan damarlarını bloke ederek kan akışını keserek hematüriye yol açarlar.
 • Üreter pelvik birleşim tıkanıklığı (UPJO) nadir görülen, üreterin tıkanmasının hematüriya neden olduğu konjenital bir durumdur.
 • Sol renal ven hipertansiyonu, “nutcracker sendromu” adı verilen ve hematüriye neden olan nadir bir kan damarı anormalliğidir.
 • Bazı ilaçlar hematüriye neden olabilir. Bunlar kinin, sülfonamidler ve antiepileptik fenitoin ilacıdır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir