Akciğer kanseri belirtileri
Genel

Akciğer Kanseri Tanımı, Teşhisi ve Tedavisi 2017

Akciğer Kanseri nedir, kanseri hakkında en detaylı bilgiler, Akciğer Kanseri belirtileri ve tedavisi hakkında madde madde halinde hazırlanmış olan açıklamalar makalemizde yer almaktadır.

Akciğer kanseri, yaygın ve çok ciddi bir kanser şeklidir, Akciğer kanseri belirtileri erken evrelerde görülmez ancak belirtiler ortaya çıktığı zaman, genellikle şunları içerir:

Akciğer Kanserinin Başlangıç Belirtileri Nelerdir?

 • Kan tükürme
 • Sürekli öksürük
 • Nefes darlığı
 • Açıklanamayan kilo kaybı
 • Açıklanamayan zayıflık ve yorgunluk
 • Öksürük veya derin nefes alma ağrısı

Akciğer kanseri çeşitleri

Akciğer kanseri iki şekilde ortaya çıkabilir:

 • Primer akciğer kanseri – Akciğer dokusundan kaynaklanan kansere atıfta bulunur.
 • İkincil akciğer kanseri – Vücudun başka bir bölümünden kaynaklanan ancak akciğer dokusuna yayılmış kanseri ifade eder

Primer akciğer kanseri

Primer akciğer kanseri, kanserin etkilediği hücrelerin türüne göre iki ana tipe ayrılır. Bunlar arasında şunlar bulunur:
Küçük hücreli dışı akciğer kanseri – Akciğer kanserinin en sık rastlanan formu olup tüm vakaların %80’inden fazlasını oluşturmaktadır. Kanserin hangi hücrelere etki ettiğine bağlı olarak, küçük hücreli dışı akciğer kanseri aşağıdaki türlere ayrılır:

 • Skuamöz hücre karsinoması
 • Adenokarsinom
 • Büyük hücreli karsinom

Küçük hücreli akciğer kanseri – Bu tür daha az yaygındır ve küçük hücreli dışı akciğer kanserinden çok daha hızlı yayılırken daha agresiftir.

Akciğer kanseri 40 yaşın altındaki insanlar arasında nadirdir. Akciğer kanseri insanları yaşlandıkça keskin bir şekilde yükselir ve 70-75 yaş arasında olanlar arasında en yaygındır. Akciğer kanserinin başlıca nedenlerinden birisi, hastaların yaklaşık %90’ında nedensel faktör olan sigara içimidir. Sigara içenler düzenli olarak çeşitli zehirli maddeleri teneffüs ederler ve bu da durumun gelişme riskini arttırır. Bununla birlikte, sigara içmeyen kişiler de akciğer kanseri geliştirebilirler.

Akciğer kanseri tedavisi, bir hastanın hangi kanser türüne, kanserin ilerlediğine ve hastanın genel sağlık durumuna bağlıdır. Erken teşhis edildiğinde ve kanser hücreleri küçük bir alanla sınırlıysa, kanser genellikle cerrahi olarak çıkarılır. Kötü sağlık durumu nedeniyle ameliyatın uygun bir seçenek olarak görülmediği durumlarda, radyoterapi tavsiye edilen tedavi yaklaşımı olabilir. Kanserin ameliyat veya radyoterapi ile tedavi edilemeyecek kadar gelişmiş olduğu durumlarda bunun yerine kemoterapi reçetesi verilebilir.

Akciğer Kanseri Teşhisi

Göğüsün orta kısmında kanser tespit edilirse bronkoskopi önerilir. Burada akciğerlere bakmak ve dokunun biyopsi örneği almak için bronkoskop adı verilen bir endoskopik tüp kullanılır.

Kanser evrelendirmesi

Akciğer kanseri teşhis edildikten sonra, potansiyel sonuçların ve tedavi seçeneklerinin önceden tahmin edilmesine yardımcı olmak üzere sahnelenir.

Küçük hücreli olmayan akciğer kanseri evreleri belirtileri

Akciğer kanserinin en yaygın şekli, küçük hücreli dışı akciğer kanseri olup, şu şekildedir:

Birinci Evre– Birinci evrede kanser akciğere yakındır ve yakınlardaki lenf düğümlerine yayılmamıştır. Tümör 5 cm’den büyük değildir.
İkinci Evre – Evre 2A tümör, 5-7 cm boyutunda veya 5 cm’den daha küçük boyuttadır, ancak yakındaki lenf nodlarına yayılmıştır. Evre 2B tümör, ya 7 cm’den büyük ya da 5 ile 7 cm arasında, ancak yakınlardaki lenf düğümlerine yayılmıştır. Evre 2B, lenf nodlarına yayılmamış, ancak ana hava yolu olan diğer dokulara yayılmış veya akciğerin çökmesine neden olan bir tümörü tanımlamaktadır.
Üçüncü Evre- Kanser, göğüsün ortasında, göğüsün her iki yanındaki lenf düğümlerine, plevra veya göğüs duvarı gibi çevre dokulara veya kalp veya yemek borusu gibi diğer önemli yapılara yayılmıştır.
Dördüncü Evre- Burada kanser hem akciğerleri etkilemektedir, hem de beyin veya karaciğer gibi başka bir vücut bölümüne yayılmıştır. Evre 4 kanseri akciğerler veya kalp çevresinde sıvı dolu kanser hücrelerinin birikmesine neden olan kanseri de açıklamaktadır.

Küçük hücreli akciğer kanseri evreleri
Akciğer kanserinin bu daha az rastlanan biçimi, ya akciğerin ötesine yayılmamışsa sınırlı hastalık ya da uzun sürenin ötesine geçerse geniş hastalığı olarak tanımlanır.

Akciğer Kanseri Tedavisi

Akciğer kanseri, kanserin türüne ve evresine, ayrıca hastanın genel sağlık durumuna ve tedaviye dayanma gücüne bağlı olarak tedavi edilir. Bir hastanın hangi tedaviye ihtiyacı küçük hücreli dışı akciğer kanseri veya küçük hücreli akciğer kanseri olup olmamasına bağlı olacaktır. Başlıca tedavi yaklaşımları, cerrahi, radyoterapi, kemoterapi veya kanserin ne kadar ileri olduğuna bağlı olarak bunlardan iki veya daha fazlasının kombinasyonudur.

Küçük hücreli dışı akciğer kanseri

Küçük hücreli dışı akciğer kanseri, akciğer kanserinin en yaygın şeklidir. Bu kanser akciğerin ötesine yayılmadığında ve hasta genel olarak iyi durumda ise, ameliyat genellikle tümörü çıkarması önerilir. Vücuttaki tüm kanser hücrelerini yok etmek için kemoterapi uygulanabilir.

Küçük hücreli dışı akciğer kanseri akciğer ile sınırlı durumlarda, ancak hastanın sağlığı cerrahiye izin vermek için çok zayıfsa, kanser hücrelerini yok etmek için genellikle radyoterapi önerilir. Radyoterapi, kemoradyoterapi olarak adlandırılan bir kombinasyon olan kemoterapi ile kombine edilebilir.

Küçük hücreli dışı akciğer kanseri ne ameliyat veya radyoterapinin etkili olamayacağı ölçüde yayılırsa, genellikle bir kemoterapi önerilir. Kemoterapiden sonra kanser tekrarlanırsa, başka bir ders de verilebilir.

Küçük hücreli akciğer kanseri

Bu, akciğer kanserinin daha az rastlanan formudur ve genellikle kemoterapi veya kemoterapi ve radyoterapi kombinasyonu kullanılarak tedavi edilir. Bu akciğer kanseri formu daha hücresel ve küçük hücreli dışı akciğer kanserinden daha hızlı yayılır; yani, durum tanı konduğunda cerrahi uygun bir tedavi seçeneği değildir.
Küçük hücreli kanseri erkenden yakalarsa, cerrahi olarak tedavi edilmesi mümkün olabilir ve bu genellikle rekürrens riskini azaltmaya yardımcı olması için kemoterapi veya radyoterapi ile takip edilir.

Akciğer kanseri ameliyatı (cerrahisi)

Akciğer kanseri cerrahi tedavisinde uygulanabilen üç tip ameliyat vardır ve bunlara aşağıdakiler dahildir:

 • Wedge rezeksiyonu veya segmentektomi – Bu, genellikle küçük hücreli dışı akciğer kanserinin çok erken evrelerinde görülen, akciğerin bir alanı ile sınırlı olan küçük bir tümörü çıkarmak için kullanılır.
 • Lobektomi – Burada, kanserin bulunduğu büyük akciğer kısımlarından (lob) en az bir tanesi çıkarılır.
 • Pnömonektomi – Akciğerin orta bölümünü etkileyen veya yayılım gösteren kanser nedeniyle tüm akciğer uzaklaştırılır. Bu işlemden sonra hastaların sadece bir akciğer kullanarak nefes alması mümkündür.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir